pramen Pod Dominou (4869)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°28'52.26" E 13°20'36.68"
 • S42: X = 5595823, Y = 3382553, pás = 33
 • UTM: N = 5593444, E = 382477, pás = 33
 • Nadmořská výška: 600 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 30.07.2011
  • Poslední aktualizace: 02.08.2011
  • Patron: hovězí dobytek

Foto zdroje

pramen Pod Dominou (4869)

Poznámka

Pokračujeme-li od studánky Na půli cesty po terénní hraně nad železniční tratí a podél všudypřítomných elektrických ohradníků, dojdeme k úžlabině, kterou protéká drobný potůček. Chceme-li se dostat k jeho zdroji, musíme však překročit ohradník a posléze se infiltrovat mezi stádem popásajících se krav, popř. býků. Ostatně všechny studánky a prameny v okolí Dominy se nechtěně nalézají mezi spletí elektrických ohradníků, a tak je třeba být neustále na pozoru, aby jste nebyli nabráni na rohy, neb dobytek musí často zapíjet konzumovanou zeleň. Úžlabina směruje téměř pod obec a k vývěru potůčku dojdeme bez nějakého hledání. Pohled na něj je nanejvýš tristní - hovězí dobytek si zde založil své centrální rochniště a pramen samotný doslova rozcupoval i s celým nejbližším okolím.

Opravit záznam